23-07-2020 - Roboty drogowe.

Po udostępnieniu przejezdności na odcinku "Obwodnica Kobieli" Wykonawca prowadzi prace w obrębie dróg dojazdowych, serwisowych i technicznych.