23-11-2018 - Prace konstrukcyjne.

Trwają prace konstrukcyjne przy wznoszeniu obiektu WD11.1 w km 24+222 .