23-12-2016 - węzeł Kołbiel

Zamawiający zaakceptował projekt "węzła Kołbiel".