24-01-2020 - Roboty mostowe.

Wykonawca prowadzi prace na jezdni lewej obiektu WED-1 w km 20+490. 

- zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej-podpora P3

- zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej ściany bocznej przyczółka SC3L

- zbrojrnir i deskowanie filarów-podpora P2.

- zbrojenie korpusu przyczółka-podpora P1.

- zasypka ławy fundamentowej - podpora P1.

Prace wykończeniowe prowadzone są na pozostałych obiektach.

WD-10 w km 23-821 - montaż desek gzymsowych 

MS-4 w km24+408 - montaż desek gzymsowych oraz prace porządkowe.