24-09-2016 Projekt robót geologicznych

Został zatwierdzony projekt robót geologicznych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Trwa weryfikacja raportu dotyczącego oddziaływania na środowisko.