24-10-2019 - Roboty nawierzchniowe.

Wykonawca wykorzystuje sprzyjające warunki atmosferyczne i prowadzi roboty nawierzchniowe.