25-01-2019 - Prace budowlane przy zbiorniku wodnym.

Wykonawca prowadzi prace związane z budową zbiornika wodnego ZB 21 w km 22+600.