25-02-2021 - Prace porządkowe.

Wykonawca prowadzi prace pożądkowe na placu składowym.

Prowadzone są roboty naprawcze ogrodzeń, oraz barier ochronnych - powypadkowe.