25-03-2021 - Humusowanie skarp.

Korzystając z dogodnych warunkow atmosferycznych Wykonawca uzupełnia rozmycia skarp i przeciwskarp nasypów.