25-06-2020- Roboty drogowe.

Wykonawca prowadzi prace z branży drogowej przy, montażu ogrodzeń i barier, wypełnianiu ekranów dwiękoszczelnych, plantowaniu i humusowaniu skarp.

Wykonywane są także ścieki przyjezdniowe oraz chodniki.