25-07-2019 - Prace na obiektach mostowych.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace na obiektach mostowych,

- WED-1 Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka - podpora P1.

- WD-9 Wykonywanie zasypki przyczóka - podpora P1, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,

-WD-10 Zbrojenie ściany bocznej przyczółka, deskowanie poprzecznicy - podpora P2.

- WD-11 war. 1 Wykonywanie murów oporowych M1,M2 wraz z zasypką przyczółka P3.

- MS-4 Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczólka - podpora P2, rozdeskowanie korpusu przyczółka - podpora P1, zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych - podpora              P1, betonowanie ciosów podłożyskowych - podpora P1.

Wd-11 war.2 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego - podpory P1, P2, P3.

-

-