25-09-2020 - Prace wykończeniowe na MOP Kołbiel.

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe na MOP Kołbiel.

- kostka brukowa,

- warstwa ścieralna na drogach wewnętrznych i parkingach,

- wiaty dla podróżnych,

- sadzenie drzew.