26-04-2019 - Budowa zbiorników wodnych.

Wykonawca prowadzi prace przy budowie zbiorników wodnych ZB 25 a i ZB 26 w pobliżu MOP Kołbiel.