26-05-2021 - Usuwanie wad i usterek.

Prowadzone prace naprawcze polegały na naprawie skarp nasypów, terenów zielonych oraz zbiornika wodnego ZB22. Zdjęcia z prac zamieszczono w zakładce "Galeria".