26-08-2020 Roboty drogowe.

Trwaja prace na odcinku 19+200 do 19+450.

- wykonano ścieg przyjezdniowy,

- humusowanie skarp,

- warstwa wiążąca i ścieralna jezdnia prawa.