26-09-2019 - Roboty mostowe.

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych np;

- MS-4  betonowanie ustroju nośnego,

- WED-1 montaż desek gzymsowych i barier,

- WD-8 zbrojenie i deskowanie wnek dylatacyjnych, 

- WD-9 iniekcjia kabli sprężających ustroju nośnego,

- WD-11 war 2. montaż desek gzymsowych, montaż krawężników.