26-10-2018 - Prace w obrębie MOP w miejscowości Gadka.

Wykonawca rozpoczął prace ziemne i konstrukcyjne w obrębie projektowanego MOP-u w km 27+200 w miejscowości Gadka.