26-11-2020 - Prace w obrębie zbiornika wodnego ZB 24.

Wykonawca prowadzi prace w obrębie zbiornika wodnego ZB 24;

- naprawa uszkodzeń i rozmyć,

- odmulanie dna,

- naprawa uszczelnienia,

- naprawa skarp.