27-02-2020 - Budowa oświetlenia.

Wykonawca prowadzi prace związane z budową oświetlenia drogowego, montowane są słupy oraz oprawy oświetleniowe.

Prace prowadzone są na różnych odcinkach budowy.