27-04-2018 - Projekty Wykonawcze

Wykonawca przekazuje do Inżyniera i Zamawiającego, w celu zatwierdzenia, kolejne tomy Projektów Wykonawczych, obecnie wpłynęły projekty "Budowy kanału technologicznego" i "Przebudowy sieci Orange"