27-11-2020 - Uszorstnianie nawierzchni.

Wykonawca prowadzi prace polegajace na uszorstnianiu nawierzchni trasy głównej.