27-12-2018 - Czas pracy Wykonawcy

Informujemy, iż w dniach od 22.12.2018r. do 06.01.2019r. Wykonawca zawiesza wykonywanie robót na budowie.