28-02-2019 - Przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, Wykonawca prowadzi przebudowy i przepięcia sieci uzbrojenia terenu.