28-03-2019 - Roboty branżowe.

- Wykonawca zakończył przebudowę wodociągu PW 1 w km 19+500.

- Zamontowano ok 50 wpustów (wyloty naskarpowe) na trasie S 17 od km 22+000 do ok km 24+100.