28-04-2017 - raport OOŚ

Trwa weryfikacja Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach powtórnej oceny.