28-05-2020 - Prace na obiektach mostowych.

Aktualnie prace prowadzone są na obiektach inżynierskich KP-3, WED-1 (DOPT, S17L), WD-10, MS-4 oraz WD-11 w2.

Najistotniejsze prace, z punktu widzenia rozpoczęcia robót nawierzchniowych, trwają na obiektach KP-3 oraz WED-1.

Są to głownie betonowania płyt przejściowych i kap chodnikowych, zasypki inżynierskie oraz montaż odwodnienia.

Na pozostałych obiektach Wykonawca skupia się na robotach wykończeniowych.