28-09-2017 - procedowanie wniosku o ZRID

Trwa procedowanie wniosku o ZRID. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony 17 lipca 2017 r. jest rozpatrywany w Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku zacznie rozsyłać zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ZRID do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron w drodze obwieszczeń. Adresaci zostaną poinformowani również gdzie będą mogli zapoznać się z dokumentami.