28-10-2016 przedinwestycyjne badania wykopaliskowe

Otrzymaliśmy od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Decyzję z dnia 19.09.2016 roku. Dokument wskazuje sposób dalszego postępowania na poszczególnych stanowiskach archeologicznych. Poniższa tabela wskazuje na których stanowiskach mają zostać przeprowadzone przedinwestycyjne badania wykopaliskowe i jaką powierzchnię winny objąć a które stanowiska zostaną objęte ścisłym nadzorem archeologicznym w trakcie prac ziemnych.

Lp

Miejscowość,
nr stanowiska w miejscowości,
gmina,

Kilometr
w pasie drogi

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna

Stan prac w miesiącu sprawozdawczym
październik 2016 r.

1

Bocian st. 2,
gm. Kołbiel,

22,5

późne średniowiecze
osada

Stały, ścisły nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych.

2

Bocian st. 1,
gm. Kołbiel

22,8

późne średniowiecze/nowożytność
osada

Stały, ścisły nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych.

3

Nowa Wieś st. 1,
gm. Kołbiel,

23,0

późne średniowiecze/nowożytność
osada

Stały, ścisły nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych.

4

Kołbiel st. 5,
gm. Kołbiel

24,3

pradzieje
osada

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe na powierzchni 50 arów.
Po odbiorze terenowym kolejna decyzja konserwatora o ewentualnym rozszerzeniu powierzchni badań.

5

Kołbiel st. 4,

gm. loco,

AZP 60-70/4

24,6

pradzieje/późne średniowiecze
ślad osadnictwa

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe na powierzchni 50 arów.
W I etapie do przebadania 10 arów, po czym nastąpi odbiór terenowy i kolejna decyzja konserwatora o ewentualnym rozszerzeniu powierzchni badań do wielkości zamierzonej.

6

Gadka st.5,
gm. Kołbiel,

26,2

neolit?/późne średniowiecze
osada

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe na powierzchni 50 arów.
W I etapie do przebadania 10 arów, po czym nastąpi odbiór terenowy i kolejna decyzja konserwatora o ewentualnym rozszerzeniu powierzchni badań do wielkości zamierzonej.