28-10-2020 - Budowa ogrodzeń.

Na terenie budowy prowadzone są prace polegające na budowie ogrodzenia oraz na plantowaniu i humusowaniu nasypów.