28-11-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 30.11.2018 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 17 w związku z uruchomieniem bypassu i dodatkowego zjazdu na budowę w km od 26+250 do 27+150.

Bypass zaprojektowano jako jednojezdniowy, dwukierunkowy o szerokości pasa ruchu 3,50 m. Przed włączeniami bypassu w DK17 zastosowano znaki ostrzegawcze, oraz wprowadzono stopniowe ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok. 100 m przed i za początkiem poszerzenia oraz na całej długości poszerzenia.Na włączeniach bypassu przewidziano falę świetlną i światła ostrzegawcze barwy żółtej .

Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała  do czasu ukończenia prac budowlanych.

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.