28-11-2019 - Roboty na drogach powiatowych.

Wykonawca prowadzi roboty drogowe na drogach powiatowych , nasypy, profilowanie rowów.

Na obiektach prowadzone są prace wykończeniowe takie jak, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie oczepów murów oporowych. .