29-06-2021 - Usuwanie wad i usterek.

W rama ch usuwania wad i usterek Wykonawca prowadził prace w obrębie ziornika wodnego ZB20.

Zdjęcia z tych i innych robót zamieszcono w zakładce "Galeria".