29-07-2020 - Roboty na początku odcinka.

Wykonawca prowadzi prace na udostępnionym do budowy odcinku w km 19+200 do 19+450 jezdnia prawa.

- odhumusowanie,

- wykop rowów,

- budowa nasypów,

- ulepszanie podłoża.