29-07-2021 - Usuwanie wad i usterek.

Wykonawca prowadził prace związane z utrzymaniem zieleni i naprawą skarp.

Prowadził rowniez roboty naprawcze przy zbiorniku wodnym ZB22.

Zdjęcia z tych i nnych prac zamieszczono w zakładce "Galeria".