29-12-2016 – porozumienie z PSG

Zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy PSG, GDDKiA i Strabag dotyczące usunięcia kolizji poprzez przebudowę odcinków gazociągów:

  • gazociąg 63 PE – długość przebudowy około 233 m
  • gazociąg Dn 150 – długość przebudowy około 233 m