30-01-2020 - Prace porządkowe.

Wykonawca prowadzi prace porządkowe na terenie placu składowego w miejscowości Człekówka.

Na terenie budowy prowadzone sa prace związane z utrzymaniem odwodnienia terenu.