30-03-2018 Podwykonawcy

Wykonawca przedłożył do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego (GDDKiA) umowę z firmą Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Spółka Jawna jako Podwykonawcą wykonania tymczasowej ścianki szczelnej, oraz z firmą MTM Nowum sp. z o.o. na przebudowę sieci gazowej.