30-04-2019 - Budowa mostu na Antonince.

Wykonawca przystąpił do budowy mostu w ciągu drogi ekspresowej S17 na rzece Antonince w km 24+408.

W dniach 0d 01 do 05.05 2019r roboty na całym odcinku nie będą prowadzone.