30-04-2020 - Branża drogowa.

Wykonawca prowadzi prace związane z formowaniem i ulepszaniem nasypów, humusowaniem pasa rozdziału, montażem barier ochronnych oraz budową zjazdów indywidualnych.

Prace są wykonywane na całym odcinku.