30-05-2019 - Prace archeologiczne.

Nadzór Archeologiczny wszedł w końcową fazę odkrywek i przekazał Wykonawcy 75% terenu objętego badaniami archeologicznymi, pod realizację zadania.