30-06-2017 - trwa weryfikacja materiałów przedstawionych na ZOPI

26.06.2017 r. odbyło się posiedzenie (ZOPI). Podczas spotkania oceniany był Projekt Budowlany przygotowany przez Wykonawcę. Dokumentację zatwierdzono z uwagami do przedstawionych rozwiązań projektowych, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).