30-08-2017 - projekt konstrukcji nawierzchni

Wykonawca złożył do zaakceptowania projekt konstrukcji nawierzchni jezdni głównej.