30-08-2019 - Podbudowa bitumiczna.

Wykonawca prowadzi prace związane z rozkładaniem podbudowy bitumicznej na DK50 w km 0+150 do 0+375.