30-09 2021 - Usuwanie wad i usterek.

Wykonawca prowadził prace polegajace na naprawie skarp i czyszczeniu dna rowów.

Zdjęcia z prowadzonych robót zamieszczono w zakładce "Galeria:.