31-01-2018 r. Wycinka drzew w pasie drogowym.

Wójt gminy Kołbiel wydał decyzję zezwalającą wykonawcy, firmie Strabag, na wycinkę drzew w pasie drogi krajowej nr 17 i 50, w związku z realizacją inwestycji drogowej, na terenie miejscowości Sępochów, Gadka i Antoninek.

Wykonawca zrekompensuje straty spowodowane wycinką w/w drzew poprzez dokonanie nasadzeń zastępczych.