31-03-2017- projekt budowlany

Wykonawca złożył do weryfikacji poprawiony projekt budowlany w zakresie przepustów oraz obiektów inżynierskich.