31-07-2019 - Nawierzchnia bitumiczna.

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze do obsługi terenów przyległych do DOPT 6.

Wykonawca prowadzi prace przy budowie nasypów, oraz murów oporowych  przy obiekcie WD-11 war. 1 na DK 50.