31-08-2018 Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 04.09.2018 r planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na funkcjonowanie zjazdów na budowę na drodze gminnej nr.270414W w km 21+450 DK 17 w miejscowości Bocian.

Przed oraz za wjazdami ustawione zostaną znaki ostrzegawcze A-14 z tabliczką "Wyjazd z budowy"oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za wjazdami.

Czasowa organizacja ruchu potrwa do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla projektowanego obiektu WD7.

Trwają prace przy wzmocnieniu podłoża na DOPT2 w km od 19+200 do km 21+000, która będzie drogą obsługującą teren budowy.

 

Projekt czasowej organizacji ruchu.