17-01-2019 - Wznowienie prac budowlanych.

W związku z poprawą warunków atmosferycznych Wykonawca wznowił prace budowlane np. usuwanie kolizji elektrycznych, prace na obiektach mostowych WD-9 i WED-1.

 

11-01-2019 - Niewybuch na placu budowy.

W dniu 08.01.2019 r podczas przygotowywania wykopu do przecisku wykopano niewybuch - pocisk artyleryjski. 

Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu saperów i bezpiecznego zabrania pocisku.

19-12-2018 - Budowa przejść dla zwierząt.

Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze i montażowe przy budowie przepustu ekologicznego dla małych zwierząt zintegrowanego z ciekiem wodnym (PZM-7) w km 22+730 i przepustu ekologicznego dla małych zwierząt (PZM-8) w km 26+210. 

28-11-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 30.11.2018 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 17 w związku z uruchomieniem bypassu i dodatkowego zjazdu na budowę w km od 26+250 do 27+150.

15-11-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 16-11-2018 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na funkcjonowanie czterech dodatkowych zjazdów na budowę i przystanku autobusowego na drodze krajowej nr 17 na odcinku 19+718 do km 27+470.

Projekt obejmuje oznakowanie zjazdów na plac budowy w:

- km 19+718 strona prawa.

- km 26+095 strona prawa.

- km 26+975 strona lewa.

- km 27-470 strona lewa, oraz obejmuje przystanek autobusowy w km 23+341 strona prawa w miejscowości Nowa Wieś.

Strony