29-07-2020 - Roboty na początku odcinka.

Wykonawca prowadzi prace na udostępnionym do budowy odcinku w km 19+200 do 19+450 jezdnia prawa.

- odhumusowanie,

- wykop rowów,

- budowa nasypów,

- ulepszanie podłoża.

23-07-2020 - Roboty drogowe.

Po udostępnieniu przejezdności na odcinku "Obwodnica Kobieli" Wykonawca prowadzi prace w obrębie dróg dojazdowych, serwisowych i technicznych.

17-07-2020 - puszczenie ruchu na obwodnicy Kołbieli

Od dzisiaj do dyspozycji kierowcy mają dwie jezdnie na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej drogi S17 (ok. 8,7 km).
Jedyne miejsce, gdzie jeszcze kierowcy przez jakiś czas napotkają na utrudnienia to zwężenie do jednej jezdni w Ostrowiku na odcinku ok. 400 metrów .
Prace budowlane na odcinku jeszcze trwają, dlatego obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

  • Do dyspozycji kierowców oddano dwie jezdnie na ok. 8,7 km odcinku obwodnicy Kołbieli (poza krótkim zwężeniem w Ostrowiku);
  • Zlikwidowane zostało tymczasowe rondo "Passata" w Kołbieli w ciągu S17;
  • Prace budowlane nadal trwają. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Wraz z puszczeniem ruchu zlikwidowane zostało tymczasowe rondo na przecięciu DK50 z budowaną S17 i uruchomione zostały drogi dojazdowe oraz łącznice na węźle Kołbiel, którymi kierowcy mogą wjechać na drogę krajową nr 50 w kierunku Grójca i Mińska Mazowieckiego.

06-07-2020- Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 10.07.202 Wykonawca planuje wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu polegającej na dopuszczeniu ruchu po dwóch jezdniach S17 na odcinku Obwodnicy Kołbieli.

25-06-2020- Roboty drogowe.

Wykonawca prowadzi prace z branży drogowej przy, montażu ogrodzeń i barier, wypełnianiu ekranów dwiękoszczelnych, plantowaniu i humusowaniu skarp.

Wykonywane są także ścieki przyjezdniowe oraz chodniki.

 

18-06-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 17.06.202 Wykonawca udostepnił wlot z ronda w Kołbieli (DK 17) dla mieszkańców Nowej Wsi.

Dotychczasowy wjazd od strony S17 został zamknięty.

Wprowadzona organizacja ruchu pozwoli na wykonanie prac w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 270414W z droga powiatową DP2737W w miejscowości Bocian.

 

09-06-2020 - Prace wykończeniowe.

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe na odcinkach S17 i drogach dojazdowych.

- humusowanie pasa dzielącego na S17 w km 25+00 do 27+00 oraz na ZBR3, ZBR4, I DK50.

-wykonywanie oznakowania poziomego na ZBR1,2,3,4 i Ł9.

- montaż barier ochronnych na pasie rozdziału

- roboty wykończeniowe w budynku toalet MOP.

28-05-2020 - Prace na obiektach mostowych.

Aktualnie prace prowadzone są na obiektach inżynierskich KP-3, WED-1 (DOPT, S17L), WD-10, MS-4 oraz WD-11 w2.

Najistotniejsze prace, z punktu widzenia rozpoczęcia robót nawierzchniowych, trwają na obiektach KP-3 oraz WED-1.

Są to głownie betonowania płyt przejściowych i kap chodnikowych, zasypki inżynierskie oraz montaż odwodnienia.

Na pozostałych obiektach Wykonawca skupia się na robotach wykończeniowych. 

Strony