25-02-2021 - Prace porządkowe.

Wykonawca prowadzi prace pożądkowe na placu składowym.

Prowadzone są roboty naprawcze ogrodzeń, oraz barier ochronnych - powypadkowe.

04-02-2021 - Branża sanitarna.

Wykonawca prowadzi prace konserwacyjne polegające na czyszczeniu studni wpadowych i osadników piaskowych i czyszczeniu separatora SEP1/34. Prowadzone sa prace naprawcze na wodociągach i kanalizacji sanitarnej.

Strony