11-10-2021 - Usuwanie wad i usterek.

Wykonawca prowadził roboty związane z naprawą ścieku skarpowego oraz umocnienia rowu płytami ażurowymi.

Zdjęcia z prac zamieszczono w zakładce "Galeria".

30-09 2021 - Usuwanie wad i usterek.

Wykonawca prowadził prace polegajace na naprawie skarp i czyszczeniu dna rowów.

Zdjęcia z prowadzonych robót zamieszczono w zakładce "Galeria:.

27-08-2021 - Usuwanie wad i usterek.

Wykonawca prowadził prace polegajace na pielęgnacji terenów zielonych, naprawie skarp i czyszczeniu rowów, oraz czyszczeniu i naprwie dylatacji.

Zdjęcia z tych i nnych prac zamieszczono w zakładce "Galeria".

29-07-2021 - Usuwanie wad i usterek.

Wykonawca prowadził prace związane z utrzymaniem zieleni i naprawą skarp.

Prowadził rowniez roboty naprawcze przy zbiorniku wodnym ZB22.

Zdjęcia z tych i nnych prac zamieszczono w zakładce "Galeria".

29-06-2021 - Usuwanie wad i usterek.

W rama ch usuwania wad i usterek Wykonawca prowadził prace w obrębie ziornika wodnego ZB20.

Zdjęcia z tych i innych robót zamieszcono w zakładce "Galeria".

26-05-2021 - Usuwanie wad i usterek.

Prowadzone prace naprawcze polegały na naprawie skarp nasypów, terenów zielonych oraz zbiornika wodnego ZB22. Zdjęcia z prac zamieszczono w zakładce "Galeria".

01-04-2021 - Naprawa rozmyć.

Wykonawca prowadzi prace zwiazane z naprawą rozmyć na skarpach i przeciwskarpach. Prace prowadzone są na DOPT2, oraz na trasie głównej S17 w km od 23+ do 25+000 jezdnia lewa, oraz od 21+500 do 22+900 jezdnia prawa.

Strony