02-11-2018 - Przebudowa sieci.

Wykonawca prowadzi prace związane z przebudową kolizji na sieciach: telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i energetycznej  na całym odcinku projektowanej S 17.

19-10-2018 - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

W dniu 24.10.2018 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w związku z  budową bypassu na drodze krajowej nr 17 w km 27+000 w miejscowości Gadka.

Przewidziano ustawienie znaków informacyjnuch o zbliżających sie robotach. Dodatkowo wprowadza sie stopniowe ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za poczatkiem poszerzenia oraz na całej jego długości.

Zmiana organizacji ruchu przewidziana jest do czasu ukończenia robót. 

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.

 

 

12-10-2018 - Przebudowa sieci teletechnicznej.

- Wykonawca rozpoczął prace związane z przebudową sieci i urzadzeń teletechnicznych.

- Trwają próby ciśnieniowe na gazociągu G9 w miejscowości Gadka.

- Prowadzone są prace przy obiektach inżynierskich PZM2 i 2a (przejścia dla małych zwierząt) w km 20+075.

26-09-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

Dnia 28.09.2018 r. Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na odsunięcie ruchu od krawędzi jezdni na drodze krajowej nr 17 w pikietażu 19+300do 19+450 oraz 20+150 do 20+550 (strona lewa) w miejscowości Ostrowik. Przy skrzyżowaniu drogi DK 17 i drogi gminnej DG271643W kierunek Swinianka, przystanek autobusowy będzie przsunięty w kierunku północnym. Wprowadzone zostanie ograniczenie predkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Roboty potrwają do 06.06 2019 r.

Kierowców i pieszych prosimy o zachowanie ostrożności  

21-09-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 24.09.2018 r wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w km od 20+100 do 20+600 w miejscowości Ostrowik. Wykonawca będzie prowadził roboty związane z naprawą nawierzchni pobocza, w związku z tym mogą pojawić się utrudnienia w postaci, zwężenia pasa ruchu, wprowadzenia ruchu wahadłowego, ręcznego sterowania ruchem, ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania.

Utrudnienia potrwają do czasu ukończenia prac.

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.

07-09-2018 - Prace ziemne.

Przed przystapieniem do robót ziemnych Wykonawca rozpoczął prace związane z odwodnieniem placu budowy na całym projektowanym odcinku nr.2 S17.

Rozpoczęto budowę zbiorników wodnych ZB19 w km 20+367, ZB21 w km 22+600 i ZB26 w km 27+630 w ciągu S17.

Strony