10-03-2021 - Pozwolenie na użytkowanie.

W dniu 10.03.2021 r Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawiwe, wydał pozwolenie na użytkowanie dla odcinka S17 "Obwodnica Kołbieli".

Wdrożona została stała organizacja ruchu. Zniesione zostało ograniczenie prędkości do 80 km/h. i od tej pory prędkość dozwolona na tym odcinku to 120 km/h.

04-03-2021 - Prace naprawcze.

Wykonawca prowadzi prace naprawcze na zbiornikach wodnych, przy umocnieniach skarp oraz prace prządkowe na MOP Kołbiel.

25-02-2021 - Prace porządkowe.

Wykonawca prowadzi prace pożądkowe na placu składowym.

Prowadzone są roboty naprawcze ogrodzeń, oraz barier ochronnych - powypadkowe.

04-02-2021 - Branża sanitarna.

Wykonawca prowadzi prace konserwacyjne polegające na czyszczeniu studni wpadowych i osadników piaskowych i czyszczeniu separatora SEP1/34. Prowadzone sa prace naprawcze na wodociągach i kanalizacji sanitarnej.

Strony